fbpx
Skip links

Inspelning från webbinariet om Validationsmetoden

Vi hade ett mycket intressant samtal med demenscoachen Maria Hedman Holmblad från Marias kunskapskälla och deltagare om både generella principer av Validationsmetoden och hur de kan tillämpas på specifika situationer.

Maria förklarade vad det betyder att bekräfta känslan och hur man som personal i äldreomsorg arbetar med både ord, kropp och känslor. För mig var det extra intressant att få veta hur Validationsmetoden ser på s.k. hallucinationer och vanföreställningar hos personer med demens – att de är hellre tecken på känslor och ouppfyllda behov än störningar.

I slutet av diskussionen tog vi upp några verkliga exempel från deltagarnas verksamheter och funderade över bra bemötande av en person som ständigt ville gå hem och en annan som hade ett stort behov av personalens närvaro. 

OBS! Marias kurs om Validationsmetoden är tillgänglig på Mikroinlärningsplattformen Minnity.

Kolla inspelningen om du är nyfiken på mer!