fbpx
Skip links

Tre skäl att arbeta med personcentrerad vård

Photo by Matthew Bennett on Unsplash
Personcentrerad vård vid demens blir gradvis en internationellt erkänd modell för bästa praxis och rekommenderas av många policyer samt utförande-riktlinjer. Det anses dock ofta, utan stöd av forskning, att denna vårdmodell är mycket mindre kostnadseffektiv än tidigare effektivitetsfokuserade lösningar. Således kan, även om ingen skulle vilja erkänna att de inte vill ha förbättrad vårdkvalitet, personcentrerade lösningar ofta hindras av deras påstådda olönsamhet.

På Minnity ser vi personcentrerad vård som en modell som förbättrar vårdeffektiviteten på lång sikt. Vi vet att en investering i att erbjuda en verkligt personcentrerad strategi ger flera fördelar, vilket påvisats av forskning. Hur är det möjligt?

För det första; att arbeta på ett personcentrerat sätt minskar inte bara depressionsantalen bland vårdtagare, utan sänker också vårdtagares agitation och aggression, vilket resulterar i bättre vårdhantering och tidsbesparingar.

För det andra kan vi med rätt fokus på personen; dess unika behov och preferenser, minska antalet sjukhusvistelser samt användandet av psykotropisk medicin, vilket direkt sänker vårdkostnaderna.

För det tredje visar forskning att i bostäder där personcentrerad vård introduceras, upplever personalen mindre stress, utbrändhet och högre grad av tillfredsställelse. Detta är ett starkt argument för den ekonomiska nyttan av personcentrerad vård, eftersom personalomsättningen är särskilt hög inom äldreomsorgen.

I praktiken innebär personcentrerad vård att utveckla en relation med dem du bryr dig om, vilket kräver större kunskap om personen, deras unika livsförhållanden och individuella preferenser. Det är också därför Minnity skapar intuitiva, snabba digitala lösningar som hjälper dig att förstå de människor du bryr dig om och utveckla dina personcentrerade vårdkunskaper.

Kolla in vår fullständiga rapport för att lära dig mer om en personcentrerad vårdstrategi!

Läs mer:

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002500

https://academic.oup.com/gerontologist/article/58/suppl_1/S10/4816735

https://www.dovepress.com/effectiveness-of-person-centered-care-on-people-with-dementia-a-system-peer-reviewed-article-CIA