fbpx
Skip links

Digitala verktyg som

hjälper omsorgspersonal

och förbättrar arbetsmiljön

Med vår app kan omsorgspersonal ta hjälp av digitala verktyg som ökar deras engagemang och minskar personalomsättningen:

Samordna information om omsorgstagare och utbildning för att minska stress på jobbet 

Gynnar till en mer självständig och flexibel arbetsmiljö för omsorgspersonal, tack vare samordnad information och säker kommunikation via digitala verktyg

– Förstärk självförtroendet och öka tryggheten hos omsorgspersonal genom att tillhandahålla nödvändig information, utbildning och kommunikation via digitala verktyg.

VÅRA VERKTYG

Digitala Levnadsberättelser

Grundliga profiler för omsorgstagare för att bättre förstå personens behov, vanor och preferenser. Ett nödvändigt stöd för att förstärka kontaktmannaskapet och introducera vikarier som underlättar individcentrerat arbete. Dessutom säkra meddelanden som möjliggör ett säkert utbyte mellan omsorgspersonal, chefer och anhöriga. Verktyget som underlättar att skapa och använda digitala personcentrerade genomförandeplaner samt levnadsberättelser.

Läs mer

Mikroinlärnings plattformen Minnity

Digitala kurser i mikroformat skapade av erfarna utbildningsleverantörer inom omsorg, tillgängliga på smartphones, som täcker de viktigaste omsorgsmomenterna och ämnena. Plattformen tillåter organisationer att skräddarsy utbildningen efter behov och skapa egna mikrokurser på några få minuter. Vi finns där för att stötta dig i ständig rekrytering av nya medarbetare och behovet av att ge en högkvalitativ omsorg med en digital lösning för onboarding och kompetensutveckling.

Läs mer

Mikroinlärning LMS

Ett digitalt verktyg för omsorgspersonal som ger en smidig och användarvänlig upplevelse för korta och effektiva inlärningsmoduler. Anpassade kurser och hantering av användaråtkomst och aktivitet är enkelt med vår innovativa lösning, som är optimerad för smartphone-användning. Förenkla din personals utbildningsprocess och se till att de har tillgång till den kunskap de behöver för att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt med vårt digitala verktyg för omsorgspersonal.

Läs mer

Dessa tre verktyg kan kombineras eller användas separat, du kan välja helt efter din organisations behov!

FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA MINNITY

ENKEL ATT ANVÄNDA

 

Intuitiv design och redskap för samverkan i arbetsgruppen bidrar till en mer effektiv omsorg.

PERSONCENTRERAD OMSORG

Att arbeta efter individens behov är avgörande för en personcentrerad omsorg. Med Minnity är det enkelt att fokusera på individens unika behov och önskemål,  som är i linje med Socialstyrelsens riktlinjer för äldreomsorgen.

FÖRBÄTTRING I OMSORGSFÄRDIGHETER

Omsorgspersonal kan förbättra sina färdigheter genom små, interaktiva kurser samt tips från kollegor.

BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Miljön som omsorgspersonal vistas i förbättras genom snabb och enkelt tillgång till stöd i form av utbildning och bättre kommunikation.

KONTAKTA OSS

HUR FUNKAR DET?

UTBILDNING

Lär er mer om hur Minnity verktyget kan appliceras i arbetet, tillsammans med våra experter, genom en expedierad och beprövad introduktion.

OMVANDLING AV DATA

Enhetschefer godkänner formulären och insamlad data konverteras till en informationssäker, välstrukturerad digital plattform.

ANVÄNDNING

Arbeta med vårdtagarens personliga information för att ge en bättre personcentrerad omsorg.

Minnity app

INFORMATIONS INHÄMTNING

Samla in material om era vårdtagare, via till exempel anhöriga och kontaktpersoner, med hjälp av ett användarvänligt frågeformulär.

SAMMANLÄNKNING

Länka samman relevant omsorgspersonal, vårdtagare och anhöriga i Minnity applikationen.

UTVECKLING

Börja med de grundläggande redskapen och uppgradera er i egen takt när organisationen växer in i användningen av verktyget. Tre moduler finns redan tillgängliga för er

1000
medarbetare har redan testat Minnity Appen
800
vårdtagare upplever redan stora förbättringar tack vare Minnitys innovativa lösning
60,7%
av fallen visar att det blivit mycket enklare för personalen att samtala och samverka med vårdtagare med demens
78,6%
av användningstillfällena lärde sig personalen sig något nytt om vårdtagarna.
ANMÄL DIG TILL NYHETSBREVET

STÖDS AV

VÅRA PARTNERS