fbpx
Skip links

VAD ÄR MINNITY VERKTYGET?

Minnity tror på att människor i behov av vård ska kunna leva värdiga och meningsfulla liv. Därför hjälper vi personal inom äldreomsorgen att trivas på jobbet – med stöd av en smartphone.

Minnitys lösning faciliterar utveckling av omsorgskompetens med digitala, lättillgängliga kurser i mikroformat samt underlättar ett personcentrerat förhållningssätt till äldre i behov av vård genom digitala levnadsberättelser. Minnity möjliggör också enklare kommunikation i omsorgsteamet, inklusive anhöriga. Detta leder till effektivare tidsanvändning, högre medarbetarnöjdhet samt bättre vårdkvalitet.

FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA MINNITY VERKTYGET

ENKEL ATT ANVÄNDA

Intuitiv design och redskap för samverkan i arbetsgruppen bidrar till en mer effektiv omsorg.

PERSONCENTRERAD OMSORG

Med Minnity är det enkelt att fokusera på individer i behov av omsorg, tack vare ökad tillgänglighet till kunskap om deras behov och livshistorier.

FÖRBÄTTRING I OMSORGSFÄRDIGHETER

Omsorgspersonal kan förbättra sina färdigheter genom små, interaktiva kurser samt tips från kollegor.

BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Miljön som omsorgspersonal vistas i förbättras genom snabb och enkelt tillgång till stöd i form av utbildning och bättre kommunikation.

Se verktyget

HUR KAN NI BÖRJA ANVÄNDA

MINNITY VERKTYGET?

UTBILDNING

Lär er mer om hur Minnity verktyget kan appliceras i arbetet, tillsammans med våra experter, genom en expedierad och beprövad introduktion.

INFORMATIONSINHÄMTNING

Samla in material om era vårdtagare, via till exempel anhöriga och kontaktpersoner, med hjälp av ett användarvänligt frågeformulär.

OMVANDLING AV DATA

Enhetschefer godkänner formulären och insamlad data konverteras till en informationssäker, välstrukturerad digital plattform.

SAMMANLÄNKNING

Länka samman relevant omsorgspersonal, vårdtagare och anhöriga i Minnity applikationen.

ANVÄNDNING

Arbeta med vårdtagarens personliga information för att ge en bättre personcentrerad omsorg.

UTVECKLING

Börja med de grundläggande redskapen och uppgradera er i egen takt när organisationen växer in i användningen av verktyget. Tre moduler finns redan tillgängliga för er.

UPPTÄCK HUR MINNITY KAN HJÄLPA DIN ORGANISATION

Kontakta oss

VAD VÅRA KUNDER SÄGER