fbpx
Skip links

Se webbinariet om stresshantering i efterhand

Det var nästan hundra anmälda till webbinariet om stresshantering inom äldreomsorg den 9:e december kl. 8.30. Jonas Fröjd, ledarskapstränare och medgrundare av Mindkicker delade med sig sina erfarenheter från kampsport, ledarskapsutbildning samt äldreomsorg.

Det blev mycket att tänka på. Det här tar jag med mig från vårt samtal:

  1. Vi har olika stresstriggers – det som stressar en person kan skilja sig från vad som stressar en annan. Därför är det viktigt att reflektera över och analysera sina egna stressmönster.
  2. Det är värdefullt att kartlägga stressfaktorerna i arbetsmiljön tillsammans med sitt arbetsteam för att förebygga stress.
  3. Bra kommunikation med medarbetare är avgörande för stresshantering på jobbet. När vi förstår varandra, vågar göra fel, uttrycker våra behov och känslor stärker vi vår självkänsla och bygger en större gemenskap.
  4. För att hantera stressen “här och nu” är det mycket givande att få regelbunden återkoppling och använda tekniker för att slappna av, t.ex. andningsövningar.

Det var väldigt lärorikt att pröva dessa tekniker under webbinariet och jag är glad att det finns fler praktiska tips och råd i mikroinlärningskursen om stresshantering som Jonas har skapat på Mikroinlärningsplattformen Minnity.

Vi tror starkt att genom våra digitala verktyg kommer vi hjälpa äldreomsorgspersonalen att trivas i arbete. Lättillgänglig utbildning och digitalt stöd kan minska bördan av stress för individer och sjukskrivningskostnader för verksamheter.

Se hela webbinariet i efterhand här nedan.