fbpx
Skip links

Mikroinlärningsplattformen Minnity – flexibel lösning för anpassat lärande

Covid-19 pandemin har tydligt visat chefer inom äldreomsorg om behov att snabbt nå ut till medarbetare, säkerställa tillgång till kunskap och verifiera inlärning hos personal. 
Långa webbutbildningar samt handledning uppfyller inte alltid dessa behov. Dessutom gör den ständiga bristen på personal och höga sjukfrånvaron inom äldreomsorgen att det behövs smarta och tidseffektiva lösningar för att säkra kvaliteten i äldreomsorgen, inte bara i kristider, utan också i vardagen.

Minnity tror på att digitala verktyg som ger flexibelt och anpassningsbart lärande kan stödja chefer inom äldreomsorgen på många plan, därför bygger vår lösning på detta.

Mikroinlärningsplattformen Minnity ger tillgång till innehållsrika kurser där och då det behövs. Lärandet utökas långt bortom klassrummet till arbetsplatsen eftersom kurserna är lättillgängliga på olika digitala enheter. 

Kunskapen sitter längre, tack vare tillgängliga upprepningar och påminnelser

Mikroinlärningsplattformen Minnity hjälper organisationer att skapa ett skräddarsytt utbud av kurser både från erfarna externa leverantörer och från organisationens kunskapsbas. Som chef eller utvecklingsledare kan du utforma intern utbildning på några minuter samt uppdatera materialet när det behövs. Med våra omsorgs- och utbildningsexperter finns Minnity som stöd från början till slut.

Genom Mikroinlärningsplattformen Minnity får chefer insikt i hur personal tagit del av utbildningsmaterialet.

Äldreomsorgen förtjänar högkvalitativa och innovativa digitala verktyg som stödjer vårdpersonalen och underlättar arbetet. Minnity som företag bygger på verkliga behov och forskning inom äldreomsorgen, därför förstår vi utmaningarna och arbetar tillsammans för att hjälpa till. Mikroinlärningsplattformen Minnity har skapats med vårdpersonal och för dem. Vi tror starkt på att ett samarbete med de bästa utbildningsanordnare i Sverige kommer att hjälpa personal att trivas bättre på sina sina arbeten. 

Det förtroende vi har fått från våra kunder och utbildningsleverantörer stödjer oss.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår utbildningsverksamhet och det känns väldigt roligt och inspirerande att medverka i Minnitys mikroutbildningar som ligger i framkant av utvecklingen.

– Barbro Axelsson, VD för Durewall Institutet

Testa Mikroinlärningsplattformen Minnity i din organisation – vi erbjuder två månaders testperiod kostnadsfritt.