fbpx
Skip links

MINNITY STÖDJER OMSORGSPERSONAL MED DIGITALA VERKTYG FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH INDIVIDUALISERAD OMSORG

Välj och anpassa modulerna så att de fungerar med er organisation.

MODULEN FÖR PERSONCENTRERAD OMSORG

MODULEN FÖR PERSONCENTRERAD OMSORG

Genom ett intuitivt upplägg, ger våra digitala levnadsberättelser snabb tillgång till information om vårdtagarens preferenser, livshistoria och dagliga rutiner, vilket underlättar personcentrerad kommunikation och omsorg.

Tips om favoritmat och en interaktiv shoppinglista ger personalen större stöd för att hantera måltider friktionsfritt. Information om viktiga personliga föremål ges genom fotografier, och vårdtagarens favoritmusik finns enkelt till hands genom klickbara länkar. De strukturerade och lättillgängliga profilerna är designade för att användas på språng och hjälper till med snabb introduktion samt uppdatering och överlämning av personal.

Profilerna kan skapas i samarbete med vårdtagaren och deras anhöriga, genom ett automatiserat frågeformulär.

FÖRDELAR

Lättillgängliga personliga tips om ett personcentrerat förhållningssätt till individer

Digitaliserad levnadsberättelse

Ett smart frågeformulär för att skapa profiler

En interaktiv shoppinglista och musik

Jämför paket

FÖRDELAR FÖR VARJE ANVÄNDARE

VÅRDTAGARE

– Ökar förståelsen för individens personliga behov och preferenser

– Faciliterar kontinuitet i omsorgen

– Inkluderar anhöriga i kommunikationen

OMSORGSPERSONAL

– Ökar arbetsglädjen

– Utvecklar personcentrerade omsorgsfärdigheter

– Förbättrar kommunikationen inom vårdlaget

VÅRDGIVARE

– Skapar en konsekvent vårdkvalite

– Erbjuder en översikt över ditt teams utveckling

– Ökar arbetstillfredsställelse och kundnöjdhet

ANHÖRIG

– Hjälper med att ge omsorg till deras anhöriga

– Faciliterar kontakt med vårdlaget

– Sparar tid för koordinering av omsorgssysslor

VI TAR ANSVAR FÖR DATA-HANTERING, SÄKERHET OCH VÅRA ANVÄNDARES RÄTT TILL PRIVATLIV.

GDPR-FÖRENLIG

Den webbaserade appen erbjuds som en onlinetjänst och data förvaras på en GDPR-kompatibel molntjänst inom EU (Amazon Web Services in EU). Data centret har ASIP HDS certifiering.

SÄKER INLOGGNING

I Sverige är en säker inloggning tillgänglig genom integration med Bank-ID.

DATASKYDD

All personlig data är alltid krypterad, när den skickas liksom när den förvaras. Den är skyddad med brandväggar, intrångslarm och förebyggande system med en strikt tillgångskontroll och spårbarhet.

450
personal har redan testat Minnity Appen
650
vårdtagare har redan dragit nytta av att använda Minnitys lösning
60,7%
Enklare för personalen att samtala och samverka med vårdtagare med demens i 60,7% av fallen
78,6%
Personalen lärde sig något nytt om vårdtagarna i 78,6% av användningstillfällena

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

REDO FÖR BÄTTRE STÖD TILL MEDARBETARE?

Beställ en demonstration