fbpx
Skip links

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver när, hur och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi delar dem och hur vi skyddar dem.

Minnity har åtagit sig att skydda din integritet och strävar ständigt efter att skydda dina personuppgifter på det mest effektiva sättet, i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. All databehandling som utförs av Minnity överensstämmer med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter (“RGPD”) och lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 avseende datorer, filer och friheter enligt ändring genom lag nr 2018-493 av den 20 juni 2018 om skydd av personuppgifter (“Data Protection Act”). GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och är en ny EU-lag som syftar till att stärka enskilda personers rättigheter i förhållande till deras personuppgifter.

Om du har några frågor om denna information eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med villkoren som beskrivs nedan, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan (se “Hur du kontaktar oss” nedan).

Minnity-plattformen (som beskrivs nedan) är inte avsedd att användas av barn och vi samlar inte medvetet eller använder personlig information om barn.

Vilka är vi?

Denna webbplats (https://minnity.com) och alla dess sidor (”Minnity-webbplatsen”) och vår Minnity-applikation (”Minnity-appen”) drivs av Minnity AB.

Vi är ett svenskt företag som tillhandahåller ett digitalt arbetsverktyg för personal inom äldreomsorg. Detta optimerar stödet till äldre i deras hem tack vare ett personcentrerat tillvägagångssätt, för mer information, vänligen se vår webbplats: https://minnity.com.

När vi hänvisar till “vi”, “vårt” eller “Minnity” i denna sekretesspolicy hänvisar vi till Minnity AB.

Vi samlar in, använder och ansvarar för viss personlig information om dig. Genom att göra det agerar vi både som en personuppgiftsansvarig och som en personuppgiftsbiträde.

Denna policy gäller endast när vi agerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

När vi fungerar som behandlare av dina personuppgifter beror det på att vi tillhandahåller våra tjänster till våra kunder, till exempel en hemtjänstleverantör. I det här fallet kommer din vårdgivare att vara personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i enlighet med GDPR. I det här fallet gäller därför inte denna integritetspolicy för dig. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras av din vårdgivare rekommenderar vi att du kontaktar dem och läser deras integritetspolicy.

Denna sekretesspolicy avser då din användning av Minnity-webbplatsen och Minnity-applikationen när du är en kund från Minnity (nedan kallad “Minnity-plattformen”). Denna policy hänvisar också till din användning av våra produkter och tjänster samt aktiviteter relaterade till försäljning, marknadsföring, support / service och rekrytering av Minnity.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter kan hänvisa till alla typer av information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en viss person. Exempel på personuppgifter inkluderar namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress. Personuppgifter inkluderar inte information som har anonymiserats eller som samlats på ett sådant sätt att du inte längre är personligt identifierbar – till exempel där Minnity behåller sådana anonyma och aggregerade data för att förbättra sina produkter och tjänster. eller för “maskininlärning”.

När och hur samlas och behandlas personuppgifter?

Behandlingen av personuppgifter avser insamling, inspelning, hantering eller lagring av dina uppgifter.

Vi behandlar de personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att behandla och administrera dina förfrågningar och våra överenskommelser där så är tillämpligt och för att tillhandahålla information och tjänster. Dessa uppgifter kan till exempel erhållas via e-post, sociala medier, telefonsamtal, möten eller vår webbplats: minnity.com och app.minnity.com. Mer information finns under “Personuppgifter från kontaktformulär” som visas nedan. Vi kan också samla in dessa personuppgifter indirekt, till exempel från din surfaktivitet eller användning av Minnity-plattformen (se “Cookies” nedan).

Om du är användare eller förmånstagare av Minnity-plattformen kan vi också få din information från din arbetsgivare eller din vårdgivare. Även i det här fallet är vi bara en bearbetare av dina uppgifter och du bör kontakta din arbetsgivare eller vårdgivare för mer information.

Om du är anställd eller tjänsteleverantör hos en av våra kunder kommer vi att få dina personuppgifter via vår kund – till exempel för att ingå ett avtal med dig eller för att organisera hanteringen av ditt konto och vår affärsrelation.

Marknadsföring och kontaktformulär

Med hjälp av formuläret på vår webbplats kan du kontakta oss och / eller prenumerera på nyhetsbrevet. Den insamlade informationen innehåller kontaktuppgifter som namn, e-postadress, företagsnamn och intresseområde.

Genom att fylla i ett eller flera av dessa formulär och ge ditt samtycke genom att markera rutan “Jag har läst och förstått Minnitys integritetspolicy” kan du också markera en ruta för att bekräfta din prenumeration. Dina personuppgifter lagras i våra system för de syften som anges ovan. Observera att du alltid har möjlighet att avsluta prenumerationen på våra nyhetsbrev när som helst. Du kan begära att du avslutar prenumerationen genom att kontakta oss (via kontaktuppgifterna nedan) eller genom att klicka på knappen “avsluta prenumerationen” i e-postmeddelandet du får. Det kan ta upp till 30 dagar innan din begäran övervägs. För mer information om dina marknadsföringsrättigheter, se “Dina rättigheter” nedan.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Minnity lagrar de personuppgifter som vi tillhandahåller för att behandla och administrera förfrågningar, hantera eventuella avtal och tillhandahålla information och tjänster.

 • Vi kan använda dina personuppgifter för att:
 • Skicka information om projektet eller tjänsten du köpte från oss.
 • Skapa och hantera ditt konto hos oss.
 • Kontrollera din identitet och dina behörigheter.
 • Spåra inkommande förfrågningar via e-post, telefon och möten etc.
 • Skicka systeminformation.
 • Övervaka jobbansökningar (om du ansöker om arbete hos Minnity).
 • Aktivera åtkomst till den lösning du köpte.
 • Ge dig de Minnity-produkter och -tjänster som du har köpt.
 • Aktivera åtkomst till vårt support.
 • Anpassa Minnity-plattformen och dess innehåll enligt dina preferenser.
 • Informera dig om alla ändringar som gjorts på Minnity-plattformen eller våra tjänster som kan beröra dig.
 • Förbättra våra tjänster och Minnity-plattformen.

Statistiska ändamål

Vi behandlar också dina personuppgifter för statistiska ändamål för att få information om hur besökare använder vår webbplats, samt för att mäta reaktioner / beteenden relaterade till våra e-postkampanjer, för att utveckla och förbättra kundinnehåll och statistik i form av försäljning och marknadsföringsstatistik och kunddatabasstatistik.

Statistiska verktyg som Minnity använder för detta ändamål inkluderar HubSpot, för försäljnings- och marknadsföringsstatistik, Google Analytics, för spårning av webbplatsbesöksbeteende och MailChimp för e-postkampanjer.

De personuppgifter som du tillhandahåller oss via formuläret på vår webbplats, via e-post eller per telefon kan användas för marknadsföring, övervakning och utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster på grundval av en intresseavvägning. Detta tar hänsyn till att du registrerade dig frivilligt och uttryckte intresse för våra tjänster.

Om du inte vill få marknadsföringsinnehåll eller annan information från oss, vänligen kontakta oss under fliken “Kontakt” eller avregistrera dig genom en relevant länk i marknadsföringsmeddelande.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande personuppgifter, beroende på det mål som eftersträvas:

 • Efternamn.
 • Kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer.
 • Titel/befattning.
 • Födelsedatum.
 • Betalningsinformation och historik.
 • Köpinformation (till exempel vilken produkt eller tjänst som beställdes).
 • Information om de tjänster vi tillhandahåller dig.
 • Dina kontouppgifter, såsom användarnamn, inloggningsinformation.
 • Intresse för den produkt eller typ av affärsinformation som personen angav.
 • Svar på marknadsföring (t.ex. nedladdning av material, svar på e-post eller telefonsamtal).
 • Kommunikation via e-post / telefon / under möten (t.ex. kommentarer eller frågor i form av e-post, telefonsamtal, dokument och möten).
 • Detaljer om eventuell feedback du ger oss via telefon, e-post, post eller sociala medier.
 • IP-adresser, inklusive webbplatsaktivitet.
 • Information som finns i CV.

Vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter

När vi använder dina personuppgifter måste vi ha en rättslig grund för att göra det. Det finns olika rättsliga grunder som vi kan lita på, beroende på de personuppgifter vi behandlar och orsakerna till att vi gör det. Här är de juridiska grunder som vi kan lita på:

Samtycke: där du har gett oss tydligt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för ett specifikt ändamål, till exempel för att skicka nyhetsbrev eller marknadsföringsinnehåll eller för att hantera och förse dig med det innehåll du har begärt, såsom rapporter som är tillgänglig för nedladdning och köp, för att bättre förstå värdet av Minnity-plattformen och för att använda informationen som samlas in av cookies för att förbättra Minnity-plattformen.

Kontrakt: när användningen av dina personuppgifter är nödvändig för ett avtal som vi har slutit med dig, eller för att du har bett oss att vidta specifika åtgärder innan du ingår ett avtal, till exempel för att registrera dig som ny kund eller att tillhandahålla våra tjänster till dig och att hantera vår relation med dig.

Juridisk skyldighet: när användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna följa lagen (exklusive avtalsförpliktelser), till exempel för att säkra vår affärsverksamhet och för att säkra och tillhandahålla Minnity-plattformen.

Legitima intressen: när användningen av dina personuppgifter är nödvändig för våra legitima intressen eller en tredje parts legitima intressen (såvida det inte finns en god anledning att skydda din personliga information som åsidosätter våra legitima intressen), till exempel för inkasso och för att hålla våra register uppdaterade eller för att ge dig våra tjänster och förbättra Minnity-plattformen och våra erbjudanden. Vi förlitar oss också på “legitima intressen” för att tillhandahålla felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och datahantering av vår Minnity-plattform och våra tjänster, eller för att hantera din ansökan – det ligger i vårt legitima intresse att hantera vårt företag, att utveckla det, att tillgodose kundernas behov och i ditt legitima intresse som sökande att ansöka om att arbeta med Minnity. Slutligen använder vi argumentet “legitima intressen” för att förbättra Minnity-plattformen, våra tjänster, våra relationer med kunder och deras upplevelser med hjälp av dataanalys.

Vem kan vi dela dina personuppgifter med?

Vi kontrollerar alla parter som behandlar personuppgifter för våra räkning för att säkerställa att de kan ge tillräckliga garantier avseende konfidentialitet och säkerhet för dina personuppgifter. Vi tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för sina egna syften och tillåter dem bara att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner. För att utföra vissa aktiviteter kan externa tjänsteleverantörer kallas till och som en följd av detta avslöja dina uppgifter. Dessa inkluderar följande:

 1. Marknadsföring

Vi kan dela dina uppgifter för marknadsföringsändamål med företag som tillhandahåller tjänster för e-postkampanjer och pressmeddelanden, förutom digital statistik och sociala medietjänster, enbart på grundval av ditt samtycke att du kan dra tillbaka när som helst eller på grundval av anonymiserade eller aggregerade data.

 1. Logistik

När vi levererar produkter eller skickar brev lämnar vi ut dina personuppgifter till logistik / speditörer.

 1. Datavetenskap

Vi använder vissa underleverantörer för att upprätthålla nödvändig verksamhet, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.

 1. Personalavdelning

För vissa rekryteringsaktiviteter anlitar vi rekryteringsföretag som extern lagstiftning eller revisionsföretag som kan komma åt dina personuppgifter.

En del av dessa tredjepartsmottagare kan vara baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – för mer information, inklusive hur vi skyddar dina personuppgifter när detta händer, se “Överföring av din information utanför EES”.

Vi kommer att dela personlig information med brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter i enlighet med tillämplig lag.

Slutligen kan vi också dela dina personuppgifter med tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vi kan också försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. I händelse av en förändring i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Överföring av din information utanför EES

Vi behandlar vanligtvis bara dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Ibland har länder utanför EES inte samma dataskyddslagar som inom EES. All överföring av dina personuppgifter utanför EES kommer att omfattas av lämpligt eller adekvat skydd, i enlighet med ett avtal som godkänts av Europeiska kommissionen.

Om du vill ha mer information om överföringar utanför EES, vänligen kontakta oss (se “Hur du kontaktar oss” nedan). Observera att vi inte överför dina personuppgifter utanför EES eller till någon organisation (eller underordnade organ) som lyder under internationell offentlig rätt eller som upprättats genom överenskommelse mellan två eller flera länder.

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Vi kommer aldrig att behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för relevanta ändamål och tillämpliga lagkrav. När personuppgifter inte längre behövs kommer de att raderas från våra system.

Du har rätt att uppdatera, radera eller överföra dina personuppgifter.

Dina personuppgifter lagras kontinuerligt av Minnity. Om några uppgifter visar sig vara felaktiga kommer de att korrigeras utan dröjsmål. Naturligtvis har du rätt att få tillgång till de uppgifter som vi har lagrat om dig.

Du har också rätt att kostnadsfritt få åtkomst till dina uppgifter, ta reda på varför vi lagrar dem och få information om källan från vilken den erhölls. Dessa förfrågningar ska göras skriftligen och skickas till Minnity på följande adress: Minnity AB, Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm, Sverige. Om du upprepade gånger begär tillgång till uppgifterna har Minnity rätt att ta ut rimliga kostnader för att täcka den berörda administrationen.

När det gäller personuppgifter baserade på ett avtalsförhållande mellan oss har du rätt att begära överföring av dina uppgifter till en annan processor (dataportabilitet). Dataportabiliteten beror på den tekniska genomförbarheten och automatiseringen av överföringsprocessen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för hjälp eller information om dina rättigheter. Våra kontaktuppgifter finns under fliken “Kontakt”. Om du inte är nöjd med svaret du har, har du rätt att lämna in ett GDPR-klagomål till Information Commission (ICO).

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en säkerhetsnivå anpassad till riskerna för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till endast anställda, personal, praktikanter, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett verkligt behov av att behandla det. I vilket fall som helst kommer dessa personer endast att behandla dina personuppgifter på grundval av våra instruktioner och kommer alltid att vara föremål för sekretess.

Vi har interna rutiner för att hantera eventuella överträdelser av dina personuppgifter. Där det krävs enligt lagen kommer vi att meddela dig och alla relevanta tillsynsmyndigheter utan dröjsmål inom 72 timmar efter brott mot dina personuppgifter.

Du har också en viktig roll i säkerheten för dina uppgifter, och vi rekommenderar att du inte delar personlig information i allmänhet på internet. Om du har anledning att tro att dina data har delats och inte längre är säkra, kontakta oss enligt ovan.

Dina rättigheter

GDPR ger dig vissa rättigheter som ”registrerad”. Här är en översikt över dessa rättigheter:

 • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter, på vissa villkor. Vi kan, efter vårt gottfinnande, kräva att du bevisar din identitet innan du tillhandahåller denna information och om du behöver mer än ett exemplar kan vi ta ut en rimlig administrativ avgift.
 • Rätten att begära rättelse av dina personuppgifter.
 • Rätten att begära radering av dina personuppgifter (rätten att glömmas bort), såvida inte lagring av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara en juridisk rättighet (t.ex. i samband med rättsliga förfaranden) eller efterlevnad med en rättslig skyldighet.
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter ligger i vårt legitima intresse. Vi kommer att följa din begäran om inte: (i) sådana legitima intressen överväger dina intressen eller rättigheter; eller (ii) om detta är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk (t.ex. i samband med rättsliga förfaranden).
 • Rätten att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (på vissa villkor), om du anser att uppgifterna är felaktiga, eller; om vår behandling är ogrundad, eller om vi inte längre behöver behandla dina uppgifter för ett visst ändamål men inte kan radera dem på grund av en laglig skyldighet eller för att du inte vill att vi ska radera dem.
 • Rätten att begära överföring av dina personuppgifter (portabilitet) (på vissa villkor), om du har gett oss personlig information och vi behandlar uppgifterna på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra våra skyldigheter enligt en kontrakt med dig.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, där vi förlitar oss på samtycket för att behandla dina personuppgifter.
 • Rätten att när som helst och utan kostnad återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för prospekteringsändamål (t.ex. direktmarknadsföring).

Kontakta oss om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan.

Vad händer om du har ett klagomål?

Vi hoppas att vi kan svara på eventuella frågor eller problem angående användningen av dina personuppgifter.

Ändå, om du inte är nöjd, ger GDPR dig också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i ett tillstånd inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om du arbetar, bor normalt eller har en överträdelse påstådd dataskyddslagstiftning har inträffat i det aktuella tillståndet.

 • Den svenska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är Datainspekionen – https://www.datainspektionen.se.
 • Den franska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är CNIL – www.cnil.fr.

Om du är orolig för ett annat territorium kan du konsultera en lista över lokala dataskyddsmyndigheter här.

Uppdatering av integritetspolicyn

Minnity kan uppdatera denna integritetspolicy om vi ändrar vårt sätt att hantera personuppgifter eller som ett resultat av nya rättsliga krav eller riktlinjer. Vi rekommenderar att du läser villkoren för att hålla dig uppdaterad om hur Minnity skyddar och hanterar dina personuppgifter.

Kontakta oss

Minnity AB

Hälsingegatan 45

SE-113 31 Stockholm, Sweden

Organisationsnummer: 559146-1016

Telefon: +46 (0) 73 890 71 72

E-mail: team@minnity.se

Om du har några frågor om denna information eller vill utöva dina rättigheter enligt villkoren som beskrivs nedan, vänligen kontakta Minnity. Våra kontaktuppgifter finns under fliken “Kontakt”.

Cookiepolicy

Vår webbsida

Denna cookiepolicy avser din användning av vår webbplats och vår mobilapplikation.

På hela vår webbplats kan vi länka till andra webbplatser som ägs och drivs av vissa betrodda tredje parter för marknadsföringsändamål med företag som tillhandahåller tjänster för e-postkampanjer och pressmeddelanden, förutom digitala statistiktjänster och sociala medier, för att upprätthålla väsentlig verksamhet, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar och för vissa rekryteringsaktiviteter.

Cookies

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (t.ex. din dator, smartphone eller annan elektronisk enhet) när du använder vår webbplats och / eller vår mobilapplikation. Vi använder cookies på vår webbplats och i vår mobilapplikation. Dessa hjälper oss att komma ihåg dina handlingar och inställningar (som inloggning, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar) under en tidsperiod (beroende på hur länge kakan är aktuell), så att du inte behöver ange dem när du kommer tillbaka till webbplatsen eller vår mobilapplikation eller när du bläddrar från en sida till en annan.

Vi behandlar till exempel dina personuppgifter för statistiska ändamål för att få information om hur besökare använder vår webbplats för att utveckla och förbättra innehålls- och kundstatistik. En del av dessa uppgifter kommer att vara aggregerade eller statistiska, vilket innebär att vi inte kommer att kunna identifiera dig individuellt.

För ytterligare information om vår användning av cookies, inklusive en detaljerad lista över din information som vi och andra kan samla in genom cookies, se tabellen nedan.

För mer information om kakor i allmänhet, inklusive hur du kontrollerar och hanterar dem, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Samtycke till att använda cookies och ändring av inställningar

Vi kommer att be om ditt tillstånd (samtycke) att placera kakor eller annan liknande teknik på din enhet, förutom där de är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst som du har begärt (t.ex. för att vi ska kunna identifiera ditt användarkontos språk och alla nödvändiga inställningar i samband med vårdtjänster).

Du kan återkalla alla samtycken till användningen av kakor eller hantera andra kakpreferenser genom att använda cookieshanteraren som visas på vår webbplats. Genom det här verktyget kan du sedan stänga av alla cookies som du inte vill nyttja. Det kan vara nödvändigt att uppdatera sidan för att de uppdaterade inställningarna ska träda i kraft.

Vår användning av cookies

Tabellen nedan ger mer information om de cookies vi använder och varför:

Cookies på vår webbplats:

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.

De cookies vi använder på vår webbplatsNamnSyfte och varaktighetHuruvida kakan är viktig och om vi kommer att söka ditt samtycke innan vi placerar kakan

http://minnity.com
_hjAbsoluteSessionInProgressWordPress funktionell cookie, Cookien förblir aktiv i 1 sekund.Denna cookie är viktig för att vår webbplats ska fungera, och vi kommer därför inte att begära ditt samtycke innan du placerar denna cookie.
http://minnity.compll_languageWordPress funktionell cookie för din språkinställning.Kakan upphör att gälla efter ett år.Denna cookie är avgörande för att ditt språkval på webbplatsen ska fungera, och vi kommer därför inte att begära ditt samtycke innan du placerar denna cookie.
minnity.com_hjFirstSeen_ga_gat_hjid_gid_fbp_hjTLDTest_hjFirstSeenDenna cookie används för att spåra din aktivitet när du navigerar på våra webbsidor. Detta hjälper oss att spåra användningen och se till att webbplatsen fungerar korrekt. Cookies förblir aktiva mellan 1 dag och 13 månader, då samtycket kommer att uppdateras.Dessa cookies är inte nödvändiga, och vi kommer därför att begära ditt samtycke innan vi placerar dessa cookies.
Google Analytics

Google Analytics. 
Mer information finns i Googles policyer: Cookies; Användningsdata.Plats för behandling: USA – Integritetspolicy; Irland – Integritetspolicy.
Denna cookie används för att spåra hur användare interagerar och använder vår webbplats, vilket ger oss information om var webbplatsen nås, till exempel hur länge varje session varar. Cookies placeras under en period från en månad upp till ett år.Dessa cookies är inte nödvändiga, och vi kommer därför att begära ditt samtycke innan vi placerar dessa cookies.
Google Ads conversion trackingGoogle Ads. Mer information finns i Googles policyer: Cookies; Användningsdata. Plats för behandling: USA – Integritetspolicy; Irland – Integritetspolicy.Detta är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC eller av Google Ireland Limited, beroende på plats, som kopplar data från Google Ads-annonseringsnätverket med åtgärder som utförs på przemyslaww1.sg-host.com.Dessa cookies är inte nödvändiga, och vi kommer därför att begära ditt samtycke innan vi placerar dessa cookies. Alternativt kommer ditt samtycke till dessa kakor att skickas till Google när du loggar in för att använda deras tjänster, till exempel ditt Google-konto. Kontrollera din sekretesspolicy för ditt konto hos Google.
Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)Fr Facebook Ads konverteringsspårning (Facebook pixel) är en analystjänst som tillhandahålls av Facebook, Inc. som ansluter data från Facebooks reklamnätverk med åtgärder som utförs på przemyslaww1.sg-host.com. Facebook-pixeln spårar konverteringar som kan hänföras till annonser på Facebook, Instagram.Dessa cookies är inte nödvändiga, och vi kommer därför att begära ditt samtycke innan vi placerar dessa cookies. Alternativt kommer ditt samtycke till dessa kakor att skickas till Facebook när du använder deras tjänster, till exempel Facebook eller Instagram. Kontrollera din sekretesspolicy för ditt konto med dessa tjänster.

Cookies på webbaserad applikation:

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen när du öppnar Minnity-appen via vår webbplats.

minnity.com– minnity-session-ember_simple_auth-sessionVi använder dessa cookies för att säkerställa att du kan logga in på vår webbaserade applikation och för att säkerställa att din session förblir säker. Denna cookie finns endast under din autentiserade användarsession.Denna cookie är nödvändig för att applikationen ska fungera till fullo, och vi kommer därför inte att begära ditt samtycke innan vi placerar denna cookie.

Cookies i vår mobilapplikation:

Ingen cookie lagras på server / databassidan i vår mobilapplikation, men vi samlar in följande information om dig eller din användarsession för att säkerställa att mobilapplikationen fungerar korrekt.

minnity.comInsamlad data: IP-adressVi behåller dessa uppgifter i upp till 90 dagar. Din IP-adress används endast av användarsäkerhetsskäl, vilket förhindrar övertagande av konto och skadlig eller obehörig användning av appen.N/A
minnity.comRubrikdataVi behåller dessa uppgifter i upp till 90 dagar. Dessa data används för potentiell felsökning och förbättringar inom appens funktionaliteter. Applikationen samlar in information om användarnas enhet, modell, varumärke, operativsystem, modellversion.N/A

Hur man stänger av alla cookies och följderna av att göra det

Om du inte vill acceptera några cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar så att cookies (inklusive de som är väsentliga för de begärda tjänsterna) inte accepteras. Om du gör detta, tänk på att du kan förlora en del av funktionaliteten på vår webbplats eller webbaserade applikation.

Hur du kontaktar oss

Kontakta oss om du har några frågor om denna cookiepolicy eller den information vi har om dig.

Om du vill kontakta oss, skicka ett mejl till team@minnity.se, skriv till Minnity AB, Att. Privacy Team, Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm, Sverige eller ring +46 (0) 73 890 71 72.

Ändringar av denna policy

Denna policy publicerades 2021-05-01 och senast uppdaterad 2022-02-21.

Vi kan ändra denna policy då och då, när vi gör det kommer vi att informera dig via den här sidan.