fbpx
Skip links

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy förklarar när, hur och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi delar dem samt håller informationen säker. Policyn omfattar användningen av våra produkter och tjänster samt aktiviteter rörande försäljning, marknadsföring, support/service och rekrytering.

Minnity värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följer tillämpliga dataskyddsregler. All databearbetning som utförs av Minnity sker i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en ny EU-lag, sedan 25 maj 2018, som syftar till att stärka individens rätt till sin persondata. 

Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta Minnity via uppgifterna under fliken ”Kontakt”.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift kan vara all form av information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress och IP-adress.

När och hur sker hanteringen av personuppgifter?

Hantering av dina personuppgifter avses när vi samlar in, registrerar, hanterar eller lagrar dina personuppgifter.

Vi hanterar personuppgifter som du själv tillhandahållit oss i syfte att bearbeta och administrera förfrågningar från dig, eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service. Uppgifterna kan inhämtas från t.ex. e-post, sociala medier, telefonsamtal, möten eller via vår hemsida, se mer information under rubriken ”Personuppgifter från kontaktformulär” nedan.

Är du kund hos oss sparar vi dina uppgifter utifrån lagkraven befintligt avtal eller legitimt intresse.

Du kan när som helst be om att få dina uppgifter borttagna, förutsatt att det inte finns lagliga skäl att spara dem.

Personuppgifter från kontaktformulär

Via formulär på vår hemsida kan olika typer av material beställas (som t.ex. produktblad, guider och filmer) eller göra anmälningar till olika event (som t.ex. webinar, seminarium och kunddagar). Den information som hämtas in är kontaktinformation som namn och e-postadress samt intresseområde som t.ex. produktinformation.

Genom att fylla i en eller flera av dessa formulär och ge ditt samtycke i kryssrutan för ”Jag har läst och accepterar hur Minnity hanterar personuppgifter”, kommer dina personuppgifter att sparas i våra system enligt syftet ovan.

Cookies

För att få vår hemsida att fungera ordentligt använder vi oss av cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator. Ofta handlar det om särskild information, så som förvalda språkinställningar, som tack vare cookies snabbt kan återläsas nästa gång du besöker vår hemsida (beroende på cookiens livslängd). Läs mer om cookies längre ned på denna sida.

Behandlingen av dina uppgifter genom cookies och användningen av kontaktuppgifter för direktmarknads-föring grundar Minnity på en intresseavvägning. I denna avvägning gör Minnity bedömningen att det finns ett berättigat intresse att kontakta dig i syfte att förse dig med information om våra produkter, tjänster, event och annan yrkesrelaterad information.

I fall du inte vill ta del av marknadsföring och annan information från oss vänligen kontakta oss under fliken ”Kontakt”.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Minnity sparar personuppgifter som har tillhandahållit oss i syfte att bearbeta och administrera förfrågningar, för att hantera eventuella avtal samt för att ge information och service.

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 • Skicka information om den produkt eller tjänst som du har köpt från oss
 • Uppföljning av inkomna förfrågningar via epost, telefonsamtal, möten osv.
 • Skicka systeminformation
 • Följa upp en jobbansökan
 • Ge dig åtkomst till den lösningen du har köpt
 • Ge dig åtkomst till vår supporttjänster

Statistiskt syfte

Vi behandlar även personuppgifter i statistiskt syfte för att dels få information om hur besökare på vår hemsida använder sidan, dels mäta reaktioner/beteenden på e-postutskick för att kunna utveckla och förbättra innehållet samt kundstatistik i form av Sälj- och marknadsföringsstatistik och kunddatabasstatistik.

De Statistikverktyg som Minnity använder för detta syfte är HubSpot för Sälj- och marknadsföringsstatistik, Google Analytics för hemsidebesök och MailChimp för e-postutskick.

Personuppgifter som du själv anger via formulär på vår hemsida, via e-post eller telefonsamtal till oss kan komma att användas för marknadsföring, uppföljningar samt för utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster baserat på intresseavvägning. I denna intresseavvägning vägs in att du frivilligt anmält dig och visat intresse för våra tjänster.

I fall du inte vill ta del av marknadsföring eller annan information från oss, vänligen kontakta oss under fliken ”Kontakt”.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Följande personuppgifter samlar vi in beroende på syfte:

 • Namn
 • Företags/Organisationsuppgifter
 • Kontaktuppgifter, som epost och telefonnummer
 • Titel/roll
 • Betalningsinformation och betalningshistorik
 • Köpinformation (t.ex. vilken produkt eller tjänst som har beställts)
 • Intressen om produkt eller typ av företagsinformation som personen angivit
 • Marknadsrespons (t.ex. nedladdning av material, reaktion på e-post eller telefonsamtal)
 • Kommunikation via e-post/telefon/möten (t.ex. återkopplingar, kommentarer och frågor i form av e-postmeddelanden, telefonsamtal, dokument och möten
 • IP-adresser inkl. aktiviteter på hemsidan
 • Information i CV’s

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kontrollerar alla som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag, för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. För att genomföra vissa aktiviteter används externa tjänster då vi kan behöva ange dina uppgifter vid:

 1. Marknadsföring I marknadsföringssyfte kan vi dela dina uppgifter med bolag som erbjuder tjänster för utskick av e-post och pressreleaser samt digitala statistiktjänster och sociala medier.
 2. Logistik När vi levererar produkter eller skickar brev ger vi dina personuppgifter till logistikföretag/speditör.
 3. IT För att kunna hantera nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar använder vi vissa underleverantörer.
 4. HR Vid vissa rekryteringar anlitar vi externa rekryteringsfirmor som får ta del av dina personuppgifter.

Obs! Ingen information lämnas vidare till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och gällande lagkrav. När personuppgifterna inte längre behövs, raderar vi dem från våra system.

Dina rättigheter

Du har rätt att uppdatera, radera eller flytta dina personuppgifter.

Minnity underhåller kontinuerligt sina kontaktuppgifter. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig.

Du har även rätt att kostnadsfritt få tillgång till dina uppgifter, anledningen till varför vi sparar dem och vilken källa vi använt för att hämta uppgifterna. Begäran ska ske skriftligen och skickas till Minnity på adressen Minnity AB, Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm, Sweden. Om du begär tillgång vid upprepade tillfällen har Minnity rätt att ta ut en skälig avgift för att administrera din begäran.

Vid personuppgifter som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter, se våra kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda dina personuppgifter, integritet och tillgången till dina uppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller behörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Endast medarbetare som behöver personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.

Uppdatering av integritetspolicyn

Minnity kan komma att uppdatera denna integritetspolicy om vi ändrar vår hantering av personuppgifter eller vid nya lagkrav eller direktiv. Vi rekommenderar dig att läsa igenom villkoren för att vara uppdaterad om hur Minnity skyddar och hanterar din personliga information.

Kontaktuppgifter

Minnity AB

Magnus Ladulåsgatan 1

118 65 Stockholm

Orgnr: 559146-1016

Telefon: +46 (0) 73 890 71 72

E-post: team@minnity.se

Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta Minnity via uppgifterna under fliken ”Kontakt”.

Information om Cookies

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt använder vi oss av cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator. Ofta handlar det om särskild information, såsom förvalda språkinställningar, som tack vare cookies snabbt kan återläsas nästa gång du besöker vår hemsida (beroende på cookiens livslängd).

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.

De cookies vi använder på vår webbplatsNamnSyfte och varaktighetHuruvida cookie är väsentlig och om vi kommer att begära ditt samtycke innan vi placerar cookien

http://www.minnity.com
_hjAbsoluteSessionInProgressWordPress funktionell cookie,

Cookien förblir aktiv i 1 sekund.
Denna cookie är nödvändig för att vår webbplats ska fungera, och vi kommer därför inte att begära ditt samtycke innan vi placerar denna cookie.
http://www.minnity.compll_languageWordPress funktionell cookie för din språkinställning.
Cookien upphör att gälla efter 1 år.
Denna cookie är nödvändig för att ditt språkval av webbplatsen ska fungera, och vi kommer därför inte att begära ditt samtycke innan vi placerar denna cookie.
minnity.com_hjFirstSeen_ga_gat_hjid_gid_fbp_hjTLDTest_hjFirstSeenDenna cookie används för att spåra din aktivitet när du navigerar runt på våra webbsidor. Detta hjälper oss att spåra användning och säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt.
Cookies förblir aktiva från mellan 1 dag och 13 månader, då samtycke kommer att uppdateras.
Dessa cookies är inte nödvändiga, och vi kommer därför att begära ditt samtycke innan vi placerar dessa cookies.
Google Analytics

Google Analytics. 
Mer information finns i Googles policyer: Cookies; Usage Data.Place of processing: United States – Privacy Policy; Ireland – Privacy Policy.
Denna cookie används för att spåra hur användare interagerar och använder vår webbplats, vilket ger oss information om varifrån webbplatsen nås, hur länge varje session varar, till exempel.
Kakorna placeras under en varaktighet från en månad upp till ett år.
Dessa cookies är inte nödvändiga, och vi kommer därför att begära ditt samtycke innan vi placerar dessa cookies.
Google Ads conversion trackingGoogle Ads.
Mer information finns i Googles policyer: Cookies; Usage Data.Place of processing: United States – Privacy Policy; Ireland – Privacy Policy.
Detta är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC eller av Google Ireland Limited, beroende på plats, som kopplar samman data från Google Ads annonsnätverk med åtgärder som utförs på www.minnity.com.Dessa cookies är inte nödvändiga, och vi kommer därför att begära ditt samtycke innan vi placerar dessa cookies.
Alternativt kommer ditt samtycke till dessa cookies att ges till Google när du loggar in för att använda deras tjänster, såsom ditt Google-konto. Kontrollera din sekretesspolicy för ditt konto hos Google.
Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)Fr Facebook Ads-konverteringsspårning (Facebook-pixel) är en analystjänst som tillhandahålls av Facebook, Inc. som kopplar samman data från Facebooks annonsnätverk med åtgärder som utförs på www.minnity.com. Facebook-pixeln spårar konverteringar som kan hänföras till annonser på Facebook, Instagram.Dessa cookies är inte nödvändiga, och vi kommer därför att begära ditt samtycke innan vi placerar dessa cookies. Alternativt kommer ditt samtycke till dessa cookies att ges till Facebook när du använder deras tjänster, såsom Facebook eller Instagram. Vänligen kontrollera din sekretesspolicy för ditt konto med dessa tjänster.

Cookies på webbaserad app:

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen när du kommer åt Minnity-applikationen via vår webbplats.

minnity.com– minnity-session-ember_simple_auth-sessionVi använder dessa cookies för att säkerställa att du kan logga in på vår webbaserade applikation och för att säkerställa att din session förblir säker.
Denna cookie är endast närvarande under din användarverifierade session.
Denna cookie är nödvändig för att användningen av applikationen ska fungera fullt ut, och vi kommer därför inte att begära ditt samtycke innan vi placerar denna cookie.

Cookies på vår mobilapplikation:

Ingen cookie lagras på server-/databassidan av vår mobilapplikation men vi samlar in följande information om dig eller din användarsession för att säkerställa att mobilapplikationen fungerar korrekt.

minnity.comInsamlade data: IP-adressVi sparar dessa uppgifter i upp till 90 dagar.
Din IP-adress används endast av användarsäkerhetsskäl, för att förhindra kontoövertagande och skadlig eller obehörig användning av appen.
N/A
minnity.comHeader data   Vi sparar dessa uppgifter i upp till 90 dagar.
Denna data används för potentiell felsökning och applikationsfunktionsförbättringar.
Applikationen samlar information om användarnas enhet, modell, varumärke, OS, modellversion.
N/A

Hur kan du kontrollera cookies?

Du kan själv kontrollera och radera cookies precis som du vill. Läs mer om detta på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några cookies. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.