fbpx
Skip links

Digitala Levnadsberättelser

Dela och samarbeta informationen från dina omsorgstagare, tack vare en komplett profil och meddelandefunktioner avsedda för personlig omsorg. Dina kunder deltar i skapandet av profilen vilket ger en möjlighet att bättre förstå deras behov, rutiner och vanor. 

Verktyget underlättar individanpassat omsorg och låter dina medarbetare utvecklas, minimera antalet onödiga telefonsamtal, underlätta samarbete och låt omsorgstagares anhöriga delta i omsorgen genom ett säkert meddelandessystem.

Profilen innehåller uppgifter om kundens genomförandeplan och livsberättelse, vilket gör det möjligt att enkelt följa upp omsorgsmålen och det stöd som erbjuds.

LÄS MER OM PERSONCENTRERAD OMSORG I VÅR RAPPORT

MODULEN FÖR PERSONCENTRERAD OMSORG

Digitala Levnadsberättelser i detalj

Vilka har tillgång till profilen?

Personal, chefer och anhöriga har tillgång till profilen, vilket gör det möjligt för alla inblandade att samarbeta på ett enkelt sätt

Effektiviserar och förenklar verksamheten –

Tack vare meddelandesystemet får cheferna en omedelbar insyn i de omsorgstjänster som tillhandahålls och är alltid välinformerade om vad som händer. Den snabba och smidiga tillgången till kundernas information möjliggör att det ställs avsevärt färre upprepande frågor. Det säkerställer att samma höga service på tjänsterna fortsätter.

Större självständighet för personal –

Meddelandesystemet gör det möjligt för omsorgspersonal att snabbt och enkelt komma i kontakt med varandra, där de kan ställa eller besvara eventuella frågor om någon av deras kunder.  Det är ett samarbetsverktyg som stärker gruppdynamiken och minskar känslan av isolering bland personalen. 

Utan verktyget klarar sig 300 medarbetare inte. Minnity har en betydelsefull effekt på personalens prestanda och arbetsmiljö. Det är inte bara ännu en pryl – utan det är en nödvändig resurs. Läs vad våra kunder säger i vår rapport om social påverkan.

LÄR DIG MER OM MINNITYS EFFEKTER

FÖRDELAR

Lättillgängliga tips om personligt förhållningssätt till individer

Digitaliserad livshistoria

Smart frågeformulär för att skapa profiler

Interaktiv inköpslista och musik/videospellistor

PRIS

Upp till 100 användare

79kr per användare per månad
 • Obegränsade profiler för omsorgstagare
 • Meddelandefunktion för omsorgsteamet
 • Meddelandefunktion för varje profil som inkluderar anhöriga
 • Tvåstegs säker inloggning (valfri)
 • Introduktionsutbildning
 • Kundservice
 • Teknisk support

.

101 till 500 användare

69kr per användare per månad
 • Obegränsade profiler för omsorgstagare
 • Meddelandefunktion för omsorgsteamet
 • Meddelandefunktion för varje profil som inkluderar anhöriga
 • Tvåstegs säker inloggning (valfri)
 • Introduktionsutbildning
 • Kundservice
 • Teknisk support
 • Möjlighet till anpassad branding

Över 500 användare

Skräddarsydd per användare per månad
 • Obegränsade profiler för omsorgstagare
 • Meddelandefunktion för omsorgsteamet
 • Meddelandefunktion för varje profil som inkluderar anhöriga
 • Tvåstegs säker inloggning (valfri)
 • Introduktionsutbildning
 • Kundservice
 • Teknisk support
 • Möjlighet till anpassad branding

Vill du hellre ha hela paketet? Lägg till Mikroinlärningsplattformen för endast 30 kr till!

KONTAKTA OSS

VAD SÄGER VÅRA KUNDER 

VÅRA PARTNERS