fbpx
Skip links

Användarvillkor – Minnity

VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR.

GENOM ATT LOGGA IN OCH ANVÄNDA MINNITY-APPEN, GODKÄNNER DU ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN FÅR DU INTE ANVÄNDA APPEN.

 1. Allmänt
  1. Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller när Minnity AB, organisationsnummer 559146-1016 med sitt säte Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65 Stockholm, Sverige (“Minnity” eller “vi”) tillhandahåller den digitala Applikationen “Minnity App” .
  2. Syftet med Appen är att tillhandahålla ett verktyg för äldreomsorgsleverantörer, så att deras personal kan leverera bättre och mer individuellt fokuserad vård till sina kunder.
  3. För att använda Appen måste du vara minst 18 år och / eller på annat sätt ha rätt att ingå avtal och acceptera att vara bunden av villkoren. För personer under 18 år krävs vårdnadshavares skriftliga medgivande.
  4. Villkoren reglerar all användning av Appen och dess funktioner. Genom att logga in på ditt konto i Appen för första gången och använda Appen accepterar du och godkänner och accepterar du Villkoren. Du ansvarar själv för att den kontaktinformation och övrig information som du uppger om dig själv i Appen är korrekt och uppdaterad. 
  5. Observera att den här Appen kräver en elektronisk enhet med en av följande webbläsare: Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Samsung-webbläsare som stödjer javascript. Alla versioner av ovanstående webbläsare som släpptes under de senaste tre åren stöds. 
  6. Internetanslutning krävs för korrekt användning av programmet.
 2. Användarkonto
  1. För att använda Appen måste din arbetsgivare eller en vårdorganisation som du är ansluten till skapa ett användarkonto och ange din e-postadress eller telefonnummer så att du kan ansluta till den (“Användarkonto”). Du får tillgång till Appen och till webbplatsen för att aktivera ett användarkonto i Appen genom din anställning i eller annan relation med en organisation som har tecknat ett avtal med Minnity. Det är upp till organisationen att vidta nödvändiga steg för att få tillgång till Appen. Om du säger upp din anställning eller ditt förhållande till organisationen upphör, har du en skyldighet att säga upp ditt användarkonto eller meddela din arbetsgivare eller Minnity att du har avslutat din anställning och att ditt användarkonto ska avslutas.
  2. Du är själv skyldig att skydda dina inloggningsuppgifter till ditt Användarkonto och du får inte uppge dina inloggningsuppgifter till någon annan eller låta någon annan använda ditt Användarkonto i Appen.
  3. Du ska meddela Minnity omedelbart i det fall du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto. I fall det sker har vi rätt att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att en obehörig person har fått tillgång till ditt konto eller att Användarkontot missbrukas. 
  4. Minnity genomför en regelbunden gallring och radering av inaktiva Användarkonton. I det fall ditt Användarkonto varit inaktivt under en period om 12 månader eller i det fall din arbetsgivare meddelat oss om att din anställning har upphört, förbehåller sig Minnity rätten att avsluta ditt Användarkonto.
 3. Respekt för privatlivet
  1. Enligt dataskyddslagstiftningen är vi skyldiga att förse dig med viss information om vem vi är, hur vi behandlar dina personuppgifter och för vilka ändamål, samt om dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du utövar dem. Denna information finns i Integritetspolicy och det är viktigt att du läser denna information.
  2. Om du använder den här Appen via ett konto som tillhandahålls av din arbetsgivare eller en organisation som du är ansluten till, fungerar vi som behandlare av dina personuppgifter på organisationens vägnar. Därför ansvarar organisationen som personuppgiftsansvarig för dina integritetsrättigheter. Läs organisationens integritetspolicy för mer information.
  3. Var medveten om att överföringar över Internet aldrig är helt privata eller säkra, och alla meddelanden eller all information du skickar med Appen eller någon tjänst kan läsas eller fångas upp av andra, även om det finns ett särskilt meddelande som säger att en viss överföring är krypterad.
  4. Genom att använda Appen eller våra tjänster samtycker du till att vi samlar in och använder teknisk information om de enheter som du använder Appen på och tillhörande programvara, hårdvara och kringutrustning för att förbättra våra produkter och för att leverera tjänster och denna App till dig. Se vår integritetsspolicy och kakor-policy.
  5. Geolokalisering. Vissa tjänster använder platsdata baserat på enhetens IP-adress. Om du använder den här appen godkänner du att våra och våra underleverantörer och licensinnehavare överför, samlar in, lagrar, underhåller, bearbetar och använder din platsinformation och dina förfrågningar för att tillhandahålla och förbättra produkter och tjänster (inklusive Appen) baserat på plats. Du kan när som helst hindra oss från att samla in dessa uppgifter genom att utfärda en enskild begäran till företaget om att sluta behandla denna information.
 4. Användning
  1. Du är medveten om att Appen är under utveckling och att dess funktion, innehåll, användargränssnitt, design och struktur kan komma att ändras under tiden för din användning av Appen.
  2. I utbyte mot ditt godkännande av dessa villkor kan du komma åt Appen på alla enheter som stödjer webbläsare och se, använda och visa Appen på den enheten endast för dina affärsändamål som en del av ditt anställningsavtal eller i samband med organisationens aktiviteter, t.ex. tillhandahållande av vård och omsorgstjänster.
  3. Du skulle också ha rätt att ta emot och använda gratis programvarukod eller uppdateringar till Appen som innehåller “korrigeringar” och felkorrigeringar som vi kan tillhandahålla dig.
  4. Din rätt att använda Appen är begränsad till Appens funktioner och de användningsområden som framgår av Appen eller de instruktioner för tillåten användning som Minnity meddelat på annat sätt. Du får inte störa, kringgå, förstöra eller på annat sätt påverka den teknik som ligger bakom Appen eller på annat sätt agera på ett sådant sätt att Appen överbelastas eller skadas. Det är inte heller tillåtet att kopiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Minnity i Appen och du får inte dekompilera, modifiera, utföra reverse engineering på Appen, återskapa källkoden eller dess funktionalitet, göra kopior av eller skapa andrahandsverk av mjukvaran, utöver vad lagen tillåter.
  5. Du får en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens att använda Appen för dess avsedda syfte under förutsättning att du följer Villkoren. Minnity kan efter eget godtycke återkalla licensen inklusive men inte begränsat till i de fall du bryter mot Villkoren eller på annat sätt agerar i strid med Minnitys uttryckliga instruktioner. I det fall Minnity funnit skäl att återkalla licensen har Minnity rätt att stänga av ditt användarkonto utan skyldighet att lämna någon ersättning till dig.
  6. Vi ger dig den personliga rätten att använda Appen som en anställd hos din arbetsgivare (en av våra kunder) eller som en person som är engagerad i organisationens aktiviteter, t.ex. tillhandahållande av vård och omsorgstjänster. Du kan inte överföra Appen till någon annan, vare sig för pengar, någon annan ersättning eller gratis. Om du säljer en enhet som Appen är tillgänglig på, eller om du avslutar din anställning, måste du dra tillbaka åtkomsten till Appen utan dröjsmål.
 5. Kostnader
  1. Vid användning av Appen kan det tillkomma kostnader för till exempel överföring av data. Du eller din arbetsgivare står själv för dessa kostnader i enlighet med vad som avtalats mellan er och du/din arbetsgivare är ansvarig för att införskaffa och tillhandahålla den hård- och mjukvara som krävs för att använda Appen.
 6. Immateriella rättigheter etc.
  1. All upphovsrätt inklusive men inte begränsat till källkod, varumärken, eventuella patent, design och annan upphovsrätt i Appen som du får tillgång till i samband med din användarlicens innehas av Minnity med ensamrätt vilket innebär att du inte får ändra, kopiera, översätta, reproducera eller överlåta Appen med tillhörande funktioner.
  2. Din användarlicens gäller så länge du innehar ett Användarkonto i Appen, i det fall ditt Användarkonto avslutas förlorar du rätten till att använda Appen med tillhörande upphovsrättsskyddat material.
 7. Användargenererat Material
  1. Under din användning av Appen samlas in och behandlas information som du laddar upp, till exempel innehåll som kommentarer, meddelanden, data, text, fotografier och annan information (”Användargenererat material”).
  2. Du är ansvarig för riktigheten och lagenligheten i sådan information och därför accepterar och garanterar du att du inte kommer ladda upp eller sprida Användargenererat Material via Appen som:

(i) gentemot andra är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,

(ii) främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,

(iii) är rasistiskt eller på annat sätt kränkande mot etniska grupper och/eller utgör hets eller annan agitation mot en minoritet

(iv) utgör ärekränkning, pornografiskt eller sexuellt kränkande innehåll,

(v) utgör angrepp på sexuell läggning, religion eller är diskriminerande på annat sätt,

(vi) utgör förolämpning eller förföljelse mot en person,

(vii) på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken), eller

(viii) i övrigt strider mot vår Appens avsedda syften.

 1. Minnity förbehåller sig rätten att ta bort Användargenererat Material som vi bedömer strider mot Villkoren eller som Minnity på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss, Appens användare eller tredje part.
 1. Rättigheter till Användargenererat Material
  1. Äganderätten till allt Användargenererat Material som du laddar upp i Tjänsten tillhör dig,  den organisation genom vilken du får tillgång till Appen eller den tredje part som du har fått tillstånd från att ladda upp materialet. 
  2. För att kunna tillhandahålla Appen och för vissa andra  ändamål måste vi ha rätt att använda ditt Användargenererade Material och du ger oss därför en licens enligt nedan till ditt Användargenererade Material. Utan denna licens kan vi inte leverera Appen.
  3. Du ger oss härmed en global, icke-exklusiv, oåterkallelig, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, modifiera, lagra, publicera, distribuera, överföra, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Användargenererat Material för att tillhandahålla Appen. Licensen omfattar endast situationer som behövs för att tillhandahålla Appen, för analys-, statistik- och forskningsändamål samt för att vi ska kunna utveckla Appen och då endast under den tid som vi sparar Användargenererat Material. För att förtydliga fortsätter den licens du ger oss till ditt Användargenererade Material att gälla även efter det att ditt Användarkonto har upphört eller sagts upp.
  4. Du garanterar att du har samtliga nödvändiga rättigheter för att visa upp och ladda upp Användargenererat Material, att använda Användargenererat Material på alla övriga sätt och att bevilja oss licens till Användargenererat Material enligt ovan.
 2. Sekretess
  1. På grund av karaktären av de tjänster som tillhandahålls av den organisation genom vilken du får tillgång till Appen godkänner du och godkänner att du kommer att behandla extremt konfidentiell information när du använder Appen. Denna information kan relatera till organisationens, dess kunders och deras familjs affärsfrågor eller andra anställda. Denna information kan också inkludera personuppgifter, inklusive känsliga uppgifter (t.ex. personuppgifter som rör den registrerades hälsa eller etniska ursprung).
  2. Ett väsentligt villkor är att du behåller all information som registreras eller erhålls eller på annat sätt behandlas via Appen strikt konfidentiell och säker. Du får inte avslöja eller röja någon information som finns i Appen till någon tredje part, såvida du inte har fått uttryckligt skriftligt samtycke från den berörda personen (eller ditt arbetsgivares skriftliga tillstånd). Du får inte spara, ladda ner, överföra, vara värd eller på annat sätt komma åt denna information på annat sätt än via Appen. Du får inte exportera denna information från Appen till din egen personliga enhet eller någon annan enhet om du inte har organisationens tidigare samtycke till att göra det – och då bara inom gränserna för de regler som den senare infört.
  3. Trots ovanstående kan den organisation genom vilken du får tillgång till Appen kräva att du säkerhetskopierar innehållet och den data som används med Appen. Vi rekommenderar att du bara sparar innehåll och data som används i samband med Applikationen i strikt överensstämmelse med din organisations policy.
  4. Överensstämmelse med denna klausul 9 är av yttersta vikt. I händelse av att denna klausul inte följs riskerar du att bli föremål för rättsliga förfaranden som inletts av Minnity eller av någon annan skadad tredje part (såsom förmånstagare eller familjer) eller för disciplinära åtgärder från organisationen.
 3. Ansvarsbegränsning
  1. Genom att godkänna dessa villkor godkänner du att Appen tillhandahålls i sitt befintliga skick och att Minnity inte ger några garantier för Appens funktion, tillgänglighet, kvalitet, lämplighet eller noggrannhet.
  2. I händelse av att användargenererat material bryter mot tredje parts immateriella rättigheter samtycker du till omedelbar borttagning av materialet eller att informera oss så att vi kan ta bort materialet och att du håller oss ofarliga för alla skador, kostnader och utgifter som vi ådrar oss ett resultat av sådan överträdelse.
  3. Vi är ansvariga gentemot dig för den förutsebara förlusten och skador som orsakats av oss. Om vi ​​inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada du lider som är det förutsägbara resultatet av vårt brott mot dessa villkor eller vår brist på rimlig omsorg och skicklighet, men vi ansvarar inte för förlust eller skada som är inte förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det är uppenbart att det kommer att inträffa eller, när du accepterar dessa villkor, du och vi visste att det skulle kunna inträffa.
  4. Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det är olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller av våra anställda, ombud eller entreprenörer, eller för bedrägeri eller felaktig framställning.
  5. När vi är ansvariga för skador på din egendom. Om defekt digitalt innehåll som tillhandahålls av oss skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig, kommer vi att reparera skadan eller betala dig ersättning. Vi kommer dock inte att hållas ansvariga för eventuella skador du kan ha undvikit genom att följa våra tips för att tillämpa en uppdatering som erbjuds dig gratis eller för skador som orsakas av att du inte följer inloggningsinstruktionerna korrekt eller att du inte har implementerat minsta möjliga systemkrav som vi har informerat dig om.
  6. Begränsningar av Appen. Appen och våra tjänster tillhandahålls för allmän information. De erbjuder inte professionell rådgivning som du eller din arbetsgivare bör lita på. Du bör inhämta professionell eller specialistråd innan du tar eller avstår från att vidta några åtgärder baserat på information som erhållits från Appen. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen som tillhandahålls av Appen och våra tjänster, gör vi inga garantier, garantier eller försäkringar, uttryckliga eller underförstådda, att sådan information är korrekt, fullständig eller aktuell.
  7. Vi ansvarar inte för händelser utanför vår kontroll. Om vår tjänst eller support för Appen eller våra tjänster försenas av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. I det här fallet kommer vi inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar orsakade av händelsen, men om det finns en risk för en betydande försening kan du kontakta din arbetsgivare så att de kan lösa situationen med oss ​​direkt som en del av vårt avtalsförhållande. .
 4. Avtalstid och uppsägning
  1. Dessa villkor gäller så länge du har ett giltigt användarkonto och du kan när som helst avbryta ditt användarkonto genom att följa instruktionerna i Appen. Ansvarsbegränsningen enligt avsnitt 10 kommer att fortsätta att gälla även efter att du har avslutat ditt användarkonto.
  2. Minnity kan avsluta ditt användarkonto enligt dessa villkor eller i händelse av att Minnity beslutar att upphöra med att tillhandahålla Appen helt eller delvis.
  3. I händelse av att Minnity beslutar att avsluta ditt användarkonto eller om Minnity beslutar att upphöra med att tillhandahålla Appen, ska Minnity meddela dig inom rimlig tid och minst två (2) veckor före. Sådan information kan eller inte ges i Appen.
 5. Ändring av Appen
  1. Minnity förbehåller sig rätten att ändra Appen, dess funktioner, design, omfattning eller innehåll. Om ändringen inte är uppenbar till nytta för dig som användare ska Minnity meddela dig om ändringarna inom rimlig tid innan ändringarna genomförs. Om du inte accepterar ändringarna kan du när som helst sluta använda Appen och avbryta ditt användarkonto.
  2. Vi kan behöva ändra dessa villkor för att återspegla ändringar i lag eller bästa praxis, för att ta itu med ytterligare funktioner som vi introducerar eller för att återspegla utvecklingen av vår App och våra tjänster.
  3. Vi kommer att informera dig så snart som möjligt om alla ändringar genom att meddela dig om den ändringen när du startar Appen nästa gång.
  4. Om du inte godkänner de anmälda ändringarna kan du fortsätta använda Appen i enlighet med de befintliga villkoren men vissa nya funktioner kanske inte är tillgängliga, eller så skulle du inte längre ha tillstånd att fortsätta använda Appen.
 6. Övrig
  1. Minnity har rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Villkor. Du har inte rätt att överföra dina rättigheter och skyldigheter till tredje part.
  2. Eftersom Appen är under utveckling kan fel uppstå och planerat och oplanerat underhållsarbete kommer att påverka Appens funktion. Minnity försöker alltid meddela eventuella störningar i förväg.
  3. I händelse av att någon bestämmelse i avtalet är ogiltig eller inte verkställbar ska de andra bestämmelserna i avtalet förbli i full kraft och gälla i den utsträckning som lagen tillåter.
 7. Teknisk support och hur man kontaktar oss vid tekniska problem
  1. Teknisk support. Om du vill veta mer om Appen eller våra tjänster, eller om du har några problem med att använda dem, vänligen kontakta först den organisationen genom vilken du får tillgång till Appen. Om ditt problem inte kan lösas med det, vänligen kontakta oss.
  2. För att kontakta oss (inklusive för klagomål). Om du tror att Appen eller våra tjänster är felaktiga eller dåligt beskrivna, eller om du vill kontakta oss av någon annan anledning, skicka ett e-postmeddelande till vårt kundtjänstteam på team@minnity.com.
  3. Hur vi kommer att kontakta dig. Om vi ​​behöver kontakta dig kommer vi att göra det via e-post, SMS eller förbetald e-post med de kontaktuppgifter som du har gett oss.
 8. Tvist och tillämplig lag
  1. Svensk lag ska vara tillämplig lag på dessa Villkor. En eventuell tvist med anledning av Villkoren ska prövas av allmän domstol i Stockholm, Sverige.

För kontaktinformation, frågor om dessa Villkor eller om Appen eller andra typer av frågor kan du alltid vända dig till:

Minnity AB, Organisationsnummer 559146-1016

Magnus Ladulåsgatan 1

118 65 Stockholm

team@minnity,  0046 73 890 71 72