fbpx
Skip links

Att hantera svåra situationer som kan uppstå hos klienter med demens

Det kanske mest stressfulla med att vara en vårdgivare är när det uppstår problematiska situationer där din klient med demens uppför sig aggressivt. Här nedan presenterar vi fem tips för vad man kan göra för att bäst ta sig igenom en sådan situation.

Personer med demens kan ofta ha svårt att förstå sin omgivning och att kommunicera sina känslor och behov med ord. Precis som vem som helst skulle reagera i en sådan situation, så kan detta få personen med demens att känna sig osäker, upprörd eller förtvivlad, som kan resultera i ett beteende som vårdgivare bedömer som aggressivt och oroligt.

Även fast varje individ kan reagera på olika sätt i olika situationer så finns det några generella tips som kan vara bra för vårdgivare att ha i åtanke när de ställs inför en svår arbetssituation där vårdtagaren med demens är upprörd eller uppför sig på ett aggressivt sätt.

1. Behåll ditt lugn i alla situationer

Kom ihåg att dina känslor smittas av – ju mer lugn och sansad du är, desto lättare kommer det att vara för vårdtagaren att lugna ner sig. Försök att prata lugnt och att vara uppmärksam på vilka slags ord som har en lugnande inverkan. Även kroppsspråket är väldigt viktigt. Ögonkontakt och beröring kan ha en betryggande inverkan som kan hjälpa dig att framföra vad du vill säga.

2. Ta hänsyn till andras känslor

Respektera personens privata utrymme. Om någon blir aggressiv bör du inte gå för nära eftersom det kan förvärra den negativa reaktionen. Du ska också undvika att tillrättavisa personens beteende eller att för hastigt ingripa i svåra situationer. Det är för att förhindra att känslorna eskalerar och för att istället hålla fast vid din positiva inställning.

3. Skapa en positiv stämning

Är personen arg eller upprörd, försök avleda uppmärksamheten till något annat så att de kan fokusera på en annan aktivitet. Försök att ha “trevliga stimuli” i åtanke för att enkelt kunna framkalla positiva känslor hos just denna person. Det kan vara en favoritlåt, ett foto, en text eller mat – allt som du vet att de tycker om.

4. Ha tålamod i alla situationer

Om aggressionen har nått sin topp eller om den är på väg ner, vänta då ut den. Våra starka känslor tenderar att avta efter en stund. Försök att ge personen det utrymme den behöver om du bedömer att situationen är säker. Följ deras kroppsspråk för att förstå hur de känner.

5. Analysera och förbered dig

För att förhindra att svåra situationer fortsätter att uppstå i framtiden är det viktigt att analysera och bedöma vad som är orsakerna och utlösare. Försök att observera vad klienten gör dag för dag för att förstå deras beteendemönster, eftersom det kan hjälpa till att förutsäga hur de skulle bete sig i olika situationer.

Att hantera svåra situationer hos personer med demens på ett lugnt och sansat sätt kan vara väldigt utmanande och svårt. Fråga dina kollegor om hjälp när du känner att du upplever svårigheter eller känslomässig belastning. Du kan hitta fler tips på hur du som vårdgivare kan hantera stress i vårt blogginlägg “Att hantera stress som vårdgivare”.

Du kan även läsa mer om svåra situationer som kan uppstå i samband med demens i artikeln: McDonnel, A. (2010) Managing Aggressive Behaviour in Care Settings: Understanding and Applying Low Arousal Approaches, Wiley-Blackwell.