fbpx
Skip links

Utveckla personcentrering genom Minnitys digitala levnadsberättelser med kommunikationsverktyg

Att arbeta inom äldreomsorgen handlar inte bara om att tillgodose de fysiska behoven hos de äldre. Det handlar också om att ge dem uppmärksamhet, respekt och en känsla av mening och sammanhang i deras liv. En metod som kan hjälpa till att uppnå detta är digitala levnadsberättelser.

Vi på Minnity har skapat en personcentrerad digital plattform som hjälper personal att samla in och organisera information om de äldres liv och erfarenheter på ett enkelt och säkert sätt. Dessutom finns det möjlighet till att skicka meddelanden mellan chefer, personal och anhöriga. Då får omsorgsmedarbetare en nödvändig resurs för att öka deras självständighet och snabbt och enkelt kunna kommunicera med varandra.

Genom att använda plattformen kan omsorgspersonalen enkelt skapa personliga digitala levnadsberättelser för varje individ och använda denna information för att anpassa vården och skapa meningsfulla aktiviteter för de äldre.

Digitala levnadsberättelser är ett viktigt verktyg för att förbättra äldreomsorgen och skapa en mer personcentrerad vård. Genom att skapa en mer djupgående förståelse för varje individ kan vi hjälpa dem att känna sig sedda och hörda, och ge dem en känsla av mening och sammanhang i deras liv. Minnitys digitala levnadsberättelser med kommunikationsverktyg är det ultimata verktyget för samarbete, som stärker gruppdynamiken och minskar känslan av isolering bland personalen, vilket leder till ökad effektivitet och en bättre arbetsmiljö.