fbpx
Skip links

Dagverksamheten Solrosen i Upplands-Bro lyfter fram individernas levnadsberättelser med hjälp av Minnitys digitala verktyg

Äldreomsorgen i Upplands-Bro använder Minnitys digitala lösningar för att stödja personalen i individfokuserad omsorg och i kommunikationen med anhöriga.

Dagverksamheten Solrosen

Sedan november 2019 har dagverksamheten Solrosen i Upplands-Bro kommun använt sig av Minnitys digitala lösning i deras arbete med personer med kognitiva sjukdomar. Dagverksamhetens personal ville utveckla sitt arbetssätt för att lyfta fram gästernas levnadsberättelser och smidigare kommunicera med deras anhöriga.

“Arbetet med levnadsberättelsen med personer med kognitiv sjukdom är viktigt för att utforma dagarna på dagverksamheten men även för att möta och förebygga beteendeproblem som kan förekomma hos personer med demenssjukdom,” säger Mirjam Brocknäs, enhetschef för förebyggande enheten för äldre och vård- och omsorgsboende Kungsgården i Upplands-Bro.

Efter en lyckad pilotperiod, trots utmaningar på grund av pandemin, har enheten tagit ett beslut om fortsatt användning av appen. Personalen ser stora fördelar med att använda Minnity.

“Minnity är ett modernt, användarvänligt verktyg som är roligt att arbeta med och uppskattas av alla i teamet, anhöriga liksom äldre,” säger Mirjam Brocknäs. Hennes kollega Malin Labbé, enhetsledare och Silviasyster på Solrosen bekräftar: “Sedan vi började med Minnity appen har levnadsberättelsen blivit ett ännu mer levande instrument och de äldre är mer delaktiga i att utforma sin egen levnadsberättelse.”

Även den nya mikroinlärningsmodulen på Minnity-plattformen testas i Upplands-Bro, där Kungsgårdens äldreboende deltar i Mälardalens Högskolas forskningsprojekt “Digital mikroinlärning som tränings- och kompetensutvecklingsmetod för personalen inom äldreomsorg för att öka trygghet, effektivitet och kvalitet i yrkesutövandet”.

“Upplands-Bro är en perfekt partner i Minnitys strävan att för stödja äldreomsorgen och underlätta personcentrering,” säger Katarzyna Hess-Wiktor, Minnitys VD. “Detta beror delvis på Solrosens personals omfattande erfarenhet av omsorg, men också på deras unika engagemang för att hjälpa personer med kognitiva sjukdomar att leva meningsfulla och värdiga liv.”

Dagverksamhet Solrosen

Dagverksamhet Solrosen ökar livskvaliteten för personer med demenssjukdom och för deras anhöriga. Syftet är att bidra till att ge personer med demenssjukdom möjlighet till social samvaro, struktur och innehåll i vardagen. Meningen är även att fördröja flytt till särskilt boende samt att avlösa närstående.