fbpx
Skip links

Är det demens?

Demens är en term som beskriver en mängd olika symtom vilka påverkar en persons kognitiva funktion, inklusive deras förmåga att tänka, minnas och resonera. Det tenderar att bli värre med tiden, och det finns några viktiga tidiga varningsskyltar.

Det är lätt att förbise de första tecknen på demens. De flesta av oss förväntar oss att våra kognitiva förmågor kommer att minska något med åldern. Demens är emellertid inte en normal del av åldrandet. Vilka tecken är viktiga att hålla utkik för?

  1. Problem med korttidsminne, d.v.s. vad som hände nyligen, för ett ögonblick sedan. En person med demens kan till exempel upprepa samma fråga flera gånger eller inte kunna komma ihåg vad hen gjorde för ett tag sedan.
  2. Betydande förändring i personlighet och beteende. En person med demens kan ha ett mycket omväxlande humör, samt påvisa ångest eller depression. När man är i sociala sammanhang kan en person med demens bli reserverad och hemlighetsfull, en extrovert kan dra sig tillbaka från möten med vänner och en introvert kan plötsligt börja socialisera sig med främlingar.
  1. Gå vilse på välkända platser. Det är vanligt att en person som lever med demens vandrar omkring till synes planlöst, går vilse eller blir förvirrad över vart hen är, och det kan hända i alla skeden av sjukdomen.
  1. Att förlora känslan för tid, t.ex. förvirras ofta veckodagar eller tider på dygnet. Demens kan göra det svårt att bedöma tidens gång. Människor kan också glömma i vilken ordning saker hänt. De kan ha svårt att förstå vilka händelser som ligger i framtiden eller i det förflutna och kan ha det kämpigt med datum.
  1. Tappar ofta bort saker och placerar dem på fel platser. En person med demens kanske inte kommer ihåg var de lämnade vardagliga föremål, såsom en fjärrkontroll, viktiga dokument, kontanter eller nycklar. Borttappade ägodelar kan frustrera och i vissa fall leda till anklagelser om att andra människor har stulit.
  2. Nya kommunikationsproblem, t.ex. svårigheter med att hitta ord. Personen kan tappa bort sig mitt i en mening eller råka använda fel ord. En person med demens kan ha svårt att delta i konversationer. De kanske glömmer vad de säger eller vad någon annan har sagt. Somliga kan kan också finna att deras stavning, skiljetecken samt grammatik blir värre. Vissa människors handstil blir svårare att läsa.
  3. Svårigheter med att utföra komplexa uppgifter som förut var enkla. En person med demens kan ha svårt att genomföra uppgifter som de annars regelbundet utfört, såsom att ändra inställningar på en TV, använda en dator, göra en kopp te eller ta sig till en bekant plats. Dessa svårigheter med bekanta göromål kan ofta uppstå hemma eller på jobbet.
  4. Svårigheter att lösa problem och planera, vilket visar sig i problem med att hantera vardagliga utmaningar, som att planera en resa eller hantera personlig ekonomi. En person med demens kan ha svårt att följa en plan, till exempel ett recept när hen lagar mat, eller anvisningar när hen kör.
  1. Minskad förmåga att göra bedömningar. Det kan vara svårt för någon med demens att förstå vad som är lämpligt och rimligt. Detta kan innebära att de betalar för mycket för saker eller lätt blir övertygade om att köpa saker de inte behöver. Vissa personer med demens kan också ägna mindre uppmärksamhet åt sin klädsel, hygien eller börja klä sig för varm eller kallt för vädret

Viktigt att veta är att ovan nämnda svårigheter även kan förekomma då och då vid normalt åldrande (alla har en sämre dag ibland!), Men om de kvarstår och förvärras med tiden kan det vara ett tecken på demens.

Om du misstänker att du eller någon du visar tecken på demens, kontakta en specialist så snart som möjligt. Ju snabbare du får rätt behandling och stöd, desto effektivare blir de.